ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Verejná obchodná súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach pre rok 2011


Verejná obchodná súťaž na dodávku prác v lesníckych činnostiach pre rok 2011

LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,
Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300,
017 22 Pov. Bystrica,
IČO: 36038351, č. ú. 1304-372/0200, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa 29. 10. 1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

O Z N A M U J E

že, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a násl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach

verejná obchodná súťaž lesnícke činnosti r.2011

Priloha 1c ťažbová činnosť podla LS na r2011

Príloha 1d  Referencie

Príloha 1e  zmluvné podmienky

príloha 1a pestovateľská činnosť podľaLS na rok 2011

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené