PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Elektronické aukcie dreva


Elektronické aukcie dreva

     Zavedenie elektronických aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť medializované, nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku LESY SR, š. p. a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú správu lesov v majetku štátu.
     
     Pre tento spôsob predaja, formou otvorenej aukcie, bolo z plánovanej ťažby pre rok 2018 vyčlenené limitované množstvo sortimentov ihličnatého i listnatého surového dreva v rôznych organizačných jednotkách štátneho podniku , ktoré bude postupne ponúkané v jednotlivých aukciách. EAD budú prístupné pre záujemcov o nákup v zmysle Aukčného poriadku, ktorým sa riadi celý chod aukcií od ich registrácie až po ich ukončenie. S úspešnými účastníkmi budú následne uzatvorené kúpne zmluvy na príslušné obdobie roka 2018.

     Veríme, že nový spôsob predaja časti našej produkcie, poskytne rovnaké šance pre všetkých záujemcov o drevnú hmotu, že ceny v jednotlivých aukciách budú skutočne zrkadlom trhu a rok 2018, rokom očakávaných pozitívnych zmien v obchode s drevom smerom k transparentnosti.

     O konaní EAD vás budeme včas informovať prostredníctvom tlače, na stránke www.lesy.sk na portáli www.e-wood.sk. Prvé kolo aukcií na objem dreva určeného pre I. štvrťrok 2018 predpokladáme v druhej dekáde mesiaca december.

     Prajem všetkým účastníkom našich EAD splnenie očakávaných zámerov pri nákupe drevnej hmoty potrebnej k naplneniu podnikateľských cieľov.

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené