ÚVOD
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
LIK
LESNÁ PEDAGOGIKA

 

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca - obchodná verejná súťaž - Práce v pestovateľskej činnosti 2011


OZ Čadca - obchodná verejná súťaž - Práce v pestovateľskej činnosti 2011

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, Čadca

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzavretia Zmluvy o dodaní služieb, ktorej predmetom bude:

„Práce v pestovateľských činnostiach na rok 2011“.

Ponuky možno podávať v termíne do 21.1.2011 písomne alebo osobne na adrese

 

Lesy SR Banská Bystrica š.p., Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

 

Súťažné podmienky

Výsledok súťaže bude oznámený jednotlivým uchádzačom písomne do 11.2.2011.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené