PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca obchodná verejná súťaž - Výchovná úmyselná ťažba do 50 rokov na rok 2011


OZ Čadca obchodná verejná súťaž - Výchovná úmyselná ťažba do 50 rokov na rok 2011

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, Čadca

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzavretia Zmluvy o dodaní služieb, ktorej predmetom bude:

„Výchovná úmyselná ťažba do 50 rokov na rok 2011“.

Ponuky možno podávať v termíne do 21.1.2011 písomne alebo osobne na adrese

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01Čadca.

Súťažné podmienky

Výsledok súťaže bude oznámený jednotlivým uchádzačom písomne do 11.2.2011.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené