PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča – obchodná verejná súťaž - manipulácia a nakladanie dreva na rok 2011


OZ Slovenská Ľupča – obchodná verejná súťaž - manipulácia a nakladanie dreva na rok 2011

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzavretia Zmluvy o dodaní služieb, ktorej predmetom bude:

Dodávka prác v manipulácii a nakladaní dreva na rok 2011

 

 

 

 

Ponuky je možno podať do 28.1.2011 do 12.00 hod písomne alebo osobne na adrese OZ Slovenská Ľupča

 

Prílohy na stiahnutie:

Dohoda o samofakturácii.doc

Objednávaná služba.xls

Referencie.xls

Verejný oznam k VOS - manipulácia a nakladanie dreva na ES na rok 2011 - OZ Slovenská Ľupča.doc

Všeobecne záväzné podmienky.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené