PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Sobrance > Dražby dreva


Dražby dreva

Verejná dražba surového dreva – pozvánka

 

OZ Sobrance Vás pozýva na verejnú dražbu surového dreva podľa nasledovných    podmienok

          Miesto konania dražby: ES Sečovce

          Dátum konania dražby: 22.11.2017 – 24.11.2017

          Termín pre odovzdávanie ponúk : do 24.11.2017  13.00 hod.

          Termín vyhodnotenia dražby: 27.11.2017 do 13.00 hod.

          Spôsob otvárania obálok:  neverejný

 Ponúkane dreviny : dub, buk, čerešňa, javor, jaseň, jelša, jarabina, brest

              Akosť: ihličnaté a listnaté výrezy I.,II a III.A triedy akosti podľa STN 48 0055 a STN  48 0056

        

                 Presná ponuka tovaru a cien bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

                 Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom na obhliadku k dispozícii od 22.11.2017.

 

                 Bližšie informácie  na telefónnom čísle  :  +421918333872 – Ing. Jozef Sisák

                                                                                  :  +421918333829 – p. Jozef Puškár

 

 

Verejná dražba surového dreva na ES Sečovce - 22.11. - 24.11.2017 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené