PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa lesníckych rovnošiat


Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa lesníckych rovnošiat

Text zadania vo formáte MS Word 

Obchodná - verejná súťaž na výber dodávateľa lesníckych rovnošiat, ich súčastí a OOPP pre technicko-hospodárskych zamestnancov LESOV SR, š.p. Banská Bystrica

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva
do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa lesníckych rovnošiat, ich súčastí a OOPP pre technicko-hospodárskych zamestnancov LESOV SR, š.p. Banská Bystrica

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka lesníckych rovnošiat, ich súčastí a OOPP pre technicko-hospodárskych zamestnancov LESOV SR, š.p. Banská Bystrica podľa bodu 7., ktorá sa bude realizovať na základe rámcových kúpnych zmlúv

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.4.2011 do 31.03.2014 po uzatvorení rámcových kúpnych zmlúv

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia
- príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá. .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
a) Referencie t.j. zoznam firiem kde bol dodaný taký istý predmet súťaže alebo predmet súťaže podobného charakteru za rok 2009 a 2010.

b) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.

c) Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení výrobnej prevádzky (od výrobcov).

d) K ponúkaným výrobkom žiadame popis výrobku, materiálové zloženie, spôsob údržby a veľkostný sortiment. Ku každému označenému predmetu súťaže symbolom „©„ žiadame predložiť materiálový list . Uchádzač deklaruje (písomne) , že po podpísaní RKZ bude mať na sklade dosť identického materiálu potrebného na šitie predmetu súťaže.

d) Predmet súťaže musí byť označený – uchádzač deklaruje čestným prehlásením:
· názvom výrobcu (kde je to vyrobené)
· materiálovým zložením, vrchný materiál, podšívka, výplň a pod.,
· veľkostné číslo, výšková skupina,
· spôsobom údržby – 5 piktogramov

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky – vyhlasovateľ upozorňuje uchádzačov, že nepodmieňuje účasť uchádzača na dodávku celého sortimentu predmetu obchodnej - verejnej súťaže, t.z. uchádzač sa môže prihlásiť aj na jednotlivé typy predmetu obchodnej - verejnej súťaže:


a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy na miesto podľa dielčích objednávok kupujúceho.
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: 10 dní.
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní.
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy:....................................
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky: .........................
f) Štatút „Chránená dielňa“ ÁNO – NIE.

Predmet obchodnej - verejnej súťaže:

Názov :
Lesnícke rovnošaty a ich súčasti
Farba tmavozelená

Materiálové zloženie vrchný materiál, podšívka,výplň , pomer zmesí, BA,PES a pod.
(môžete uviesť viac druhov materiálu)

Názov materiálu, gramáž, z ktorého je uniformovaná súčiastka ušitá

Predpoklad ročný odber v merných jednotkách

Merná jednotka

Cena v € bez DPH za m.j.:

Povinné uniformované súčasti:

         

©Čiapka letná, tzv.šiltovka, vzadu nastaviteľná veľkosť,

100%BA – alebo zmes BA + PES

 

250

ks

 

©Klobúk lesnícky, tzv. Drajšpic plstnatý s okrajom bez lemovky, ozdobený troma šnúrami po obvode s ukončením do uzla

100% králičia srsť

 

400

ks

 

©Čiapka zimná – ušianka , po bokoch lemovaná pravou kožušinou, vpredu ochranný šilt, nad šiltom látková lišta

Zmes vlna+polyester

Vrchný tesil alebo loden s teflónovou úpravou

300

ks

 

*©Reprezentačná uniforma - sako

45%vlna+55% PES s nekrčivou úpravou, podšívka 100% polyester resp.viskóza

Gramáž 330g/m2+-5%

300

ks

 

©Reprezentačná uniforma - nohavice

45%vlna+55% PES s nekrčivou úpravou

Gramáž 330g/m2+-5%

400

ks

 

©Reprezentačná uniforma - sukňa

45%vlna+55% PES s nekrčivou úpravou, podšívka 100% polyester

Gramáž 330g/m2+-5%

50

ks

 

©Golfky letné

35%bavlna+65%PES

200g/m2+-5%

450

ks

 

*©Bundokošeľa dlhý rukáv

45%vlna+55%PES

Tesil 140g/m2+-5%

1950

ks

 

*©Bundokošeľa krátky rukáv

45%vlna+55%PES

Tesil 140g/m2+-5%

1000

ks

 

*©Hubertus

70%vlna+30%polyamid, teflónová úprava

560g/m2+-5%

50

ks

 

*©Zimník ¾ s vložkou

70%vlna+30%polyamid,
teflónová úprava

Loden 560g/m2+-5%,zateplený termo-izolačným materiálom

1200

ks

 

*©Košeľa zelená – dlhý rukáv

65% BA,35%PES

100-115g/m2

1800

ks

 

*©Košeľa zelená – krátky rukáv

65% BA,35%PES

100-115g/m2

1000

ks

 

*©Košeľa biela – dlhý rukáv

65% BA,35%PES

100-115g/m2

200

ks

 

*©Košeľa biela – krátky rukáv

65% BA,35%PES

100-115g/m2

100

ks

 

*Viazanka olivovozelená

100% polyester, úprava teflon

 

400

ks

 

Šál pletený

100% acryl

 

100

ks

 

Prípustné uniformované súčasti:

         

*©Pracovná rovnošata - bunda

35%bavlna+65%PES s hydrofóbnou úpravou,

doplnené funkčnou membránou v oblasti hornej časti bundy(sedlá,ramená)

260g/m2+-5%

10000mm vodný stĺpec, priedušnosť 800g/m2/24 hodín

600

ks

 

©Pracovná rovnošata - nohavice

35%bavlna+65%PES s hydrofóbnou úpravou,

260g/m2+-5%

2600

ks

 

*©Vetrovka letná

88%PES + 12%nylon s funkčnou membránou

210g/m2+-5%

200

ks

 

*©Vetrovka zimná

88%PES+12%nylon s funkčnou membránou
zateplená, s odpínateľnou kapucou,

210g/m2+-5%

200

ks

 

©Plášť do dažďa

100 % PVC

 

200

ks

 

*Pulóver pletený s rolákom na zips a vpredu so všitým vreckom na zips, textilné výstuhy na pleciach a rukávoch, strih voľný, ukončené patentom

50 % vlna +50% akryl,
perlovaný chyt

 

400

ks

 

Pulóver pletený s okrúhlym golierom okolo krku, textilné výstuhy na pleciach a rukávoch, strih voľný, ukončené patentom

50% vlna + 50% akryl,
perlovaný chyt

 

400

ks

 

Pulóver pletený s okrúhlym golierom okolo krku

50% vlna + 50 % akryl, tenká pletenina

 

200

ks

 

Sveter pletený vpredu na zapínanie na gombíky

50 % vlna + 50 % akryl, tenká pletenina

 

200

ks

 

Vesta pletená ukončená patentom

50 % vlna + 50 % akryl, tenká pletenina

 

200

ks

 

Sveter dámsky zapínanie na gombíky

50 % vlna + 50 % akryl, tenká pletenina

 

100

ks

 

©Polokošeľa

100 % bavlna

 

600

ks

 

©Tričko

100 % bavlna

 

800

ks

 

Ponožky tenké oblekové

80%BA,18%polyamid, 2%elastan

 

1000

pár

 

Ponožky polofroté

80%BA,18%polyamid, 2%elastan

 

1600

pár

 

Ponožky thermo

80%BA+18%polyamid 2%elastan

 

600

pár

 

Ponožky thermo do geratex.obuvi

50%BA+30%coolmax+ 15%polyamid+5%elastan

 

600

pár

 

Podkolienky celofroté

80%BA,18%polyamid, 2%elastan

 

600

pár

 

Podkolienky thermo do goratex.obuvi

50%BA+30%coolmax+ 15%polyamid+5%elastan

 

300

pár

 

Nadkolienky celofroté

80%BA,18%polyamid, 2%elastan

 

200

pár

 

Lýtkovnice

100%PES

Nepremokavý materiál, 10000mm vodný stĺpec

200

pár

 

Poltopánky hnedé, čierne

Doplniť ponuku

 

100

pár

 

Pracovné topánky trekingové s vibramovou podrážkou

Doplniť ponuku

 

500

pár

 

OOPP pre THZ:

         

*©Terénny oblek letný - bunda

88%PES+12%nylon s funkčnou membránou,
podšitá ľahkou podšívkou

210g/m2+-5%

500

ks

 

©Terénny oblek letný - nohavice

88%PES+12%nylon

 

500

ks

 

*©Terénny oblek zimný - bunda

100%PES s funkčnou membránou,
Zateplená thermomateriálom

150g/m2+-5%

500

ks

 

©Terénny oblek zimný - nohavice

100%PES

vyteplené

500

ks

 

Terénna obuv goratex, vibramová podrážka, celoročné ,všitý jazyk,
hydrofóbna úprava

Doplniť ponuku

 

500

pár

 

Čižmy gumofilcové zelené

   

500

pár

 

©Spodné prádlo súprava, thermo letné

100% polypropylén

 

1000

súprava

 

©Spodné prádlo súprava, thermo zimné

50%polypropylén+50%BA

 

300

súprava

 
           
           
           
           
           
           
           
           

Predmety obchodnej-verejnej súťaže so symbolom „*“ budú pri dodávkach označené LOGOM LSR,š.p., ktorého vzor a miesto umiestnenia bude dohodnuté pri uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy s úspešnými uchádzačmi

V prípade potreby tabuľku doplňte a rozšírte, prípadne uveďte iné možnosti. Doplňte ponuky neuvedené v požiadavkách.


8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: -
a) výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky, ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača a po vyhodnotení formálnej stránky návrhov určí termín predvedenia ponúkaných výrobkov najneskoršie do ...... 2011, a vyzve uchádzačov, ktorí splnili tieto kritériá k predvedeniu návrhov, preto žiadame zúčastnených o prípravu predvádzacích vzoriek – vzory momentálne používaných lesníckych rovnošiat a ich súčastí sú k nahliadnutiu na LESY SR, š.p. Pracovisko obchodnej prevádzky , Mičinská 33, Banská Bystrica, kontakt na vedúceho : Ing. Róbert Matej, tel.kontakt : +421 48 4142128, mobil č.: +421 918 444 050, od 7,00 do 15,00 hodiny.

b) Vyhlasovateľ po termíne predvedenia ponúkaných výrobkov podľa kritérií, ktoré sú:

  • Kvalita materiálu 30 bodov
  • Kvalita vyhotovenia 30 bodov
  • Referencie 10 bodov
  • Cena 20 bodov
  • Doba dodania po prijatí objednávky 10 bodov

c) Vyzve úspešných uchádzačov do užšieho kola , ktoré sa uskutoční formou elektronickej aukcie, kde budú kritériá :

  • Cena 100 %


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcové kúpne zmluvy s viacerými úspešnými uchádzačmi.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame , aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 18.2 .2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na dodávku lesníckych rovnošiat - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Ing. Róbert Matej, tel.číslo:048/4142128, mobil: +421918444050, e-mail: robert.matej@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi úspešným uchádzačom prijatie návrhu, alebo oznámi uchádzačom termín konania ďalšieho kola.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešným uchádzačom prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí neuspeli podľa bodu 8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Nesplnenie bodu 5.- Podmienky účasti uchádzača a bod 6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača , vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.
b) Nesplnili kritériá určené pri predvedení predmetov OVS, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že boli neúspešní
c) Neumiestnili sa v e-aukcii medzi úspešnými, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že boli prijaté návrhy iných uchádzačov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

Ing. Igor Viszlai v.r.
generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené