ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Rimavská Sobota > Dražby dreva


Dražby dreva

 

 
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

 

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P. BANSKÁ BYSTRICA

OZ RIMAVSKÁ SOBOTA

vyhlasuje

A U K C I U   D R E V A

výrezov I. – III. triedy akosti

smrekovec, agát, buk, dub, jaseň ,

javor,čerešňa

 

 Aukcia sa uskutoční v dňa 22.-23.2.2012

v priestoroch ES Rimavská Baňa.

22.2.2012 od 7.30 hod. do 16.00 hod.

  23.2.2012 od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Vyhodnotenie bude 23.2.2012 o 18.00 hod.
v administratívnej budove MES Rimavská Baňa.

 

Presná ponuka tovaru bude uverejnená 2 dni pred termínom aukcie.

Informácie: Ing.Milan Sýkora ,
tel.č: 047/563 49 40-1
mobil: 0918335166
e- mail:  milan.sykora@lesy.sk

Ing. Richard Jakubička

riaditeľ OZ

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené