PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Žarnovica : Verejná obchodná súťaž - pestovateľské a ostatné lesnícke činnosti na LS Ihráč


OZ Žarnovica : Verejná obchodná súťaž - pestovateľské a ostatné lesnícke činnosti na LS Ihráč

  Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže pre rok 2011

                  LESY SR, š. p. Odštepný závod Žarnovica vyhlasuje

obchodno-verejnú súťaž na vykonanie prác pestovateľskej a ostatnej lesníckej činnosti pre rok 2011
 

Súťažné podmienky a cenové ponuky obdržia navrhovatelia (dodávatelia) pri preberaní podkladov na
lesnej správe

LESNÁ SPRÁVA                                KONTAKTNÁ OSOBA                             TEL. ČÍSLO

Ihráč                                                      Ing. Jozef Rataj                                      045/ 679 3111 
                                                                                                                             0918 334 605

Ústredie OZ Žarnovica                          Ing. Slavomír Kicko                                 0918 334606                                                           

                                                               Ing.Jozef Zimmermann                           0918 334 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené