PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Šaštín - Obchodná verejná súťaž na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2011


OZ Šaštín - Obchodná verejná súťaž na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2011

 

 Lesy SR š.p., Odštepný závod ŠaŠTÍN

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti na rok 2011.

 

Súťažne podmienky (formát pdf)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené