PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Šaštín - vyhlasuje ochodnú verejnú súťaž na dodávku prác v pestovateľskej činnosti - celoplošná príprava pôdy v roku 2011


OZ Šaštín - vyhlasuje ochodnú verejnú súťaž na dodávku prác v pestovateľskej činnosti - celoplošná príprava pôdy v roku 2011
 
 
 
Lesy SR š.p., Odštepný závod ŠAŠTÍN
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác v pestovateľskej činnosti - celoplošná príprava pôdy v roku 2011.

 

 

 súťažné podmienky (formát PDF)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené