PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
CERTIFIKÁCIA LESOV
Úvod
PEFC
FSC
Žiadateľ / účastník
Certifikáty / osvedčenia
Dokumenty na stiahnutie
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

PREDAJŇA LESNÍK

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Certifikácia lesov > Normatívne dokumenty


Normatívne dokumenty

Normatívne dokumenty pre účastníkov certifikácie 

-   Smernica pre certifikáciu lesov  

-   Kritériá pre rozhodovanie pri výbere optimálnych ťažbovo dopravných technológií

    Opatrenia pre obmedzenie poškodenia lesných pozemkov výkonom lesníckych činností

-  Ochrana kvality vôd v lesných porastoch

-  Zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov podľa kategórií IUCN - červená kniha

   Zoznam druhov zaradených do kategórií CITES

- Zoznam povolených chemických látok zo "Zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2016" pre použitie v lesnom hospodárstve

-  Lesnícky významné miesta

-  Zásady separácie drevnej hmoty pochádzajúcej z certifikovaných lesných zdrojov

-  Chybné plnenie indikátorov

 

- Žiadosť o účasť na certifikácii lesov 

- Dotazník samohodnotenia - Pefc štandard riadenia podľa Slovenského systému certifikácie lesov

- Dotazník samohodnotenia - Pefc štandard TUOL podľa Slovenského systému certifikácie lesov

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené