PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Projekty EÚ


Projekty EÚ

 

                                                                                                                                                                                             PROJEKTY 

 


MIKROPROJEKTY

REW-BE-LAS             MIKROPROJEKTY

 

PROJEKTY 

PROJEKTY

 

 PROJEKT        MIKROPROJEKTY

 


PROJEKT


Initial program of forest pedagogues’ Exchange


Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Opatrenie 4 - Podopatrenie 4.3 
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
 Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

TS - Máme sa čím pochváliť

 Opatrenie 8 Podopatrenie 8.3 
Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené