PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Na Smrekovici rastú prirodzené lesy, no pralesy tam nenájdete


Na Smrekovici rastú prirodzené lesy, no pralesy tam nenájdete

Banská Bystrica, 31. marca 2011

LESY Slovenskej republiky odmietajú tvrdenia niektorých aktivistov o údajnom ohrození pralesov zásahmi lesníkov v lokalite Smrekovica. Podľa hodnotenia Národného lesníckeho centra (NLC)vykonaného podľa stupnice používanej pri národnej inventarizácií a monitoringu lesov v toku 2005 totiž rastú na tomto území iba prirodzené lesy, no z pralesov a prírodných lesoch tam nie je ani hektár. Ochrana pralesov pritom mala byť hlavným dôvodom plánovaného vyhlásenia prírodnej rezervácie.
V území sa nachádza 58 percentprirodzených porastov, 28 percent prevažne prirodzených porastov a 14 percent zmenených porastov,“ uvádza správa NLC vypracovaná po zverejnení zámeru vyhlásiť Smrekovicu za prírodnú rezerváciu. Podľa platnej metodiky patria k pralesom a prírodným lesom porasty bez zjavných stop po ľudskej činnosti s pôvodným genofondom lesných drevín a fungujúcimi autoregulačnými procesmi. Výskyt nepôvodných druhov je vylúčený. Prirodzený les naopak už nesie známky obhospodarovania človekom.
Táto informácia vypracovaná odbornou inštitúciou na základe metodiky akceptované ministerstvom pôdohospodárstva je pre Lesy SR smerodajná,“ povedal rozvojovo- technický riaditeľ podniku Ján Švančara. Po vlaňajšom zrušení predbežného opatrenia zákazu ťažby pristúpili Lesy SR v marci k odstránení zvyšných stromov napadnutých podkôrnym hmyzom. Lesníkom to prikazuje zákon o lesoch a pokiaľ by nezamedzili šíreniu kalamity, mohli by dostať pokutu.
Lokalita je jedným z miest, kde žije tetrov hlucháň. Pokiaľ sa rozšíri podkôrny hmyz a zlikviduje významnú časť tamojších smrekových porastov, zmizne aj tento vzácny operenec. Príde totiž o zdroj svojej zimnej potravy.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené