PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesníci diskutovali o zmene prístupu k pestovaniu lesa


Lesníci diskutovali o zmene prístupu k pestovaniu lesa

Banská Bystrica, 9. januára 2011

V posledných rokoch sa medzi lesníkmi čoraz viac presadzuje nový prístup pestovania lesa prírode blízkym spôsobom. O možnostiach zmeniť v súčasnosti rozšírené monokultúrne lesy rovnakého veku na zdravotne odolnejšie porasty s rôznymi druhmi drevín všetkých vekových stupňov diskutovali dnes na konferencii vo Zvolene špičkoví lesnícki odborníci. Pokiaľ sa podarí tento spôsob hospodárenia rozšíriť, bude to mať pozitívny dosah nielen na ekonomiku majiteľov lesa, ale lesy budú aj zelenšie a budú mať aj väčšiu schopnosť zadržať zrážkovú vodu a zabránia tak potenciálnym povodniam.
Lesy SR, ako najväčší obhospodarovateľ lesov na Slovensku, uplatňujú prírode blízke pestovné postupy na vybraných porastoch už dlhší čas v tzv. objektoch Pro Silva. Za ostatných päť rokov štátni lesníci takýchto porastov založili už viac ako 200 s celkovou výmerou 45 000 ha. „Lesy SR budú v rámci legislatívnych možností aj naďalej vo zvýšenej miere podporovať tento spôsob hospodárenia,“ povedal generálny riaditeľ podniku Igor Viszlai.
Potrebu návratu k prirodzeným lesným ekosystémom, rešpektovaním ich zákonitostí a ich využívaním pri usmerňovaní lesov zdôraznil vo svojej úvodnej prezentácii prof. Milan Saniga, predseda organizácie Pro Silva Slovensko. Možnosti uplatnenia prírode blízkych pestovných koncepcií sú podľa neho v tejto etape hospodárenia na výmere 70-75% lesov Slovenska.
Prakticky všetky príspevky sa zaoberali okrem iného aj priaznivou ekonomikou takéhoto hospodárenia, ktoré vylučuje holorubné ťažby, ale naopak počíta s výberkovou ťažbou jednotlivých stromov. Na ich mieste potom rýchlo dorastajú dreviny, ktoré rástli pod vyťaženými jedincami.
Problémom pri zmene koncepcie hospodárenia sú terajšie legislatívne podmienky a dlhý čas, ktorý je potrebný na zmenu. Prvé pozitívne výsledky sa totiž ukážu až o niekoľko rokov.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené