PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Elektronické aukcie priniesli aj v druhom kole výrazne vyššie ceny dreva ako platný cenník Lesov SR


Elektronické aukcie priniesli aj v druhom kole výrazne vyššie ceny dreva ako platný cenník Lesov SR

Banská Bystrica, 3. mája 2011

Elektronické aukcie dreva (EAD), ktoré podnik LESY SR po prvý raz spustil v decembri minulého roku, priniesli aj v druhom kole uskutočnenom v marci a v apríli výrazne vyššie realizačné ceny, ako je platný cenník podniku. Odberatelia súťažili o dodávky 71.000 m3 dreva na 2. štvrťrok s priemernou vyvolávacou cenou 54,63 €/m3, pričom predaných bolo 70.000 m3 s priemernou realizačnou cenou 65,03 €/m3. O jednu aukciu na predaj 1000 m3 bukovej guľatiny neprejavil záujem žiadny odberateľ. LESY SR zvýšili v porovnaní s prvým štvrťrokom ponuku dreva cez EAD o viac ako polovicu.

Opäť sa ukázalo, že reálne, spravodlivé ceny dreva sú vyššie, ako cenníky našich odštepných závodov,“ povedal generálny riaditeľ podniku Igor Viszlai. Odberatelia sa podľa neho z prvého kola ponaučili a ich ponuky už nemali taký veľký cenový rozptyl. Najväčší nárast zaznamenali pracovníci obchodného úseku u aukcie na 500 m3 ihličnatej guľatiny triedy III C2 zo závodu v Považskej Bystrici, kde víťaz ponúkol namiesto vyvolávacích 48 €/m3 až 71 eur, čo je 48-percentné nárast. Aukcie priniesli priemerný nárast cien draženého dreva o 19 percent, vo väčšine prípadov víťazné firmy navýšili cenu oproti vyvolávacej o 10 - 25 percent. 

Priemerná predajná cena dreva v EAD však oproti prvému kolu mierne poklesla. Zatiaľ čo v decembri a začiatkom tohto roka vydražili odberatelia drevo v priemernej cene 69,31 €/m3, v druhom kole, ktoré ponúkalo drevo pre 2. štvrťrok, to bolo o štyri eurá menej. 

Podnik však už v januári označil niektoré výsledné ceny z dražieb za dlhodobo neudržateľné. „Nie je naším cieľom krátkodobo zarobiť, snažíme sa vytvoriť dlhodobo udržateľný systém so spravodlivými a akceptovateľnými cenami pre LESY SR aj drevospracujúce podniky,“ dodal Viszlai. Správnym nastavením cien sa okrem iného aj eliminujú priekupnícke firmy, ktoré zarábali na rozdieloch cien štátneho podniku a drevospracujúcich firiem. 

Elektronické aukcie dreva prispievajú k transparentnosti predaja, no umožňujú nakúpiť drevo aj menším podnikom bez dlhodobých zmlúv. Spolu sa do systému aukcií LESOV SR zaregistrovalo už vyše 200 firiem vrátanie niekoľkých zahraničných. Nepotvrdili sa však ani obavy niektorých spracovateľov, že drevo nakúpené prostredníctvom EAD skončí za hranicami. Reálne sa aukcií z približne 80 aktívnych firiem (takých čo splnili všetky podmienky a zložili dražobnú zábezpeku) zúčastnili v jednotlivých dňoch najviac dve až tri zahraničné. (ČR , Poľsko).
Lesy SR plánujú v tomto roku predať prostredníctvom EAD okolo 200.000 m3 dreva, čo je necelých päť percent objemu ťažby. Pre budúci rok podnik pripravuje nový systém obchodovania s drevom, ktorý predpokladá využitie aukcií pri predaji väčšieho množstva vyťaženého dreva.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené