PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Slovenská Ľupča - Obchodná verejná súťaž


OZ Slovenská Ľupča - Obchodná verejná súťaž

OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác pre stavbu "Expedičný sklad Lopej - oplotenie".

Súťažné podklady je možné si vyzdvihnúť do 20.5.2011 do 14:00 na ústredí závodu.

Kontaktná osoba Ing. Ivan Trendafilov

mobil : 0918 334 506

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené