PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo

 

LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

OZNAMUJE
Zrušenie Obchodnej verejnej súťažev súlade s bodom 10 súťažných podmienok
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu:

LŠ Drakšiar, Beňuš SO-01 a SO-02 – Foliovníky (okres Brezno).
Dôvodom zrušenia obchodnej verejnej súťaže je dodatočne zistený nesúlad vo výkresovej a popisnej časti zverejnenej projektovej dokumentácie.

Obchodnú verejnú súťaž bude LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo Banská Bystrica opakovať ihneď po odstránení chýb vo zverejnenej projektovej dokumentácii.
Všetky podklady k novo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži budú uverejnené na www.lesy.sk v sekcii obchod a služby (obchodné verejné súťaže).

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené