PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - nakladanie dreva na ES


OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - nakladanie dreva na ES

 

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod ČADCA, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca


Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, za účelom uzavretia zmluvy o dodaní služieb, ktorej predmetom bude:

 Nakladanie 2 m vlákniny na manipulačno-expedičnom sklade                                                                  (súťažné podmienky)  

Ponuky možno podávať v termíne do 19.8.2011 do 8:00 hod. písomne alebo osobne na adrese LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod ČADCA, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca.

Výsledok súťaže bude uchádzačom oznámený písomne do 31.8.2011

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené