PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Ročné pôsobenie nového vedenia Lesov SR prinieslo úspory aj výhodnejší predaj dreva


Ročné pôsobenie nového vedenia Lesov SR prinieslo úspory aj výhodnejší predaj dreva

Banská Bystrica, 7. júla 2011

Štátny podnik Lesy SR sa v priebehu prvého roka po nástupe nového vedenia na čele s Ing. Igorom Viszlaiom finančne stabilizoval, rozbehli sa zameškané práce pri pestovaní lesa a podarilo sa zrušiť časti niektorých nevýhodných zmlúv podpísaných predchádzajúcim manažmentom. Napriek výraznému zníženiu ťažby približne o pätinu sa podniku zreálnením cien podarilo medziročne mierne zvýšiť tržby. 

Vlani sme naštartovali procesy, ktoré nám od začiatku tohto roka začali prinášať výsledky. Ide najmä o elektronické aukcie dreva, elektronické obstarávanie tovarov a služieb, ale aj o úspory v režijných nákladoch,“ informoval generálny riaditeľ podniku Igor Viszlai. 

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie elektronických aukcií dreva (EAD), ktoré ukázali, kde sú reálne a spravodlivé ceny tejto suroviny. V EAD sa do konca júna podarilo predať viac ako 200.000 m3 dreva za výrazne vyššie ako vyvolávacie ceny. Aukcie však nepriniesli iba okamžitý zisk z vyššej ceny. Boli tiež podkladom pri vyjednávaní podniku o nových cenových dodatkoch pre stávajúcich zákazníkov s dlhodobými zmluvami. 

Lesy SR od januára do mája vyťažili 1,95 milióna m3 dreva, čo je približne o pätinu menej ako za porovnateľné obdobie minulého roku. Priemerná realizačná cena kubického metra dreva vzrástla o osem € na 49 €/m3 . Tržby sa tak podarilo zvýšiť napriek poklesu ťažby na 88,4 z vlaňajších 82,5 milióna €. „Dobrou správou pre podnik je rast produktivity práce na jedného pracovníka, ktorá sa medziročne zvýšila o 1900 € na 12.600 €,“ poznamenal Viszlai.

To, spolu s úsporami vzniknutých zmenou organizačnej štruktúry jednotlivých závodov a zlúčením neefektívnych OZ, umožnilo okrem iného zvýšiť zalesňovanie o 30 % na 5620 ha a o polovicu na 6500 ha navýšiť aj prerezávky porastov. 

Dobré hospodárske výsledky však nie sú iba dôsledkom vyšších predajných cien dreva. Lesy SR zavedením elektronického obstarávanie výrazne zvýšili efektivitu vynakladaných prostriedkov na investičné akcie aj nákupy bežných prevádzkových materiálov a služieb. Na 14 stavebných investičných akciách sa oproti predpokladaných rozpočtovým nákladom podarilo znížiť cenu z pôvodných 2,335 mil € na konečných 1,377 mil. € čo je o viac ako 41 pct. 

Úspory sa po zavedení elektronického obstarávania prejavili aj pri nákupoch strojov. V troch aukciách na prívesy, nákladné automobily a nakladače, klesla cena oproti predpokladaným 1,152 mil. € na konečných 1,046 mil €. Ďalších približne 460.000 € podnik ušetril pri elektronickom obstarávaní spotrebného materiálu. 

Jednou z prioritných oblastí nového vedenia podniku bola zmena niektorých nevýhodných zmlúv uzatvorených bývalým vedením podniku. Intenzívnymi rokovaniami sa podarilo zmeniť zmluvné podmienky s firmou Bukóza Export-Import tak, aby vyhovovali obidvom stranám. Podobne sa podarilo zrušiť aj sporné ustanovenia zmluvy s firmou Wood Working, ktorá tiež predpokladala vysoké zmluvné pokuty. 

Lesy SR očakávajú aj v ďalšom období postupný mierny rast cien dreva až na úroveň spred hospodárskej krízy. Podnik sa však nevyhne ďalším opatreniam na zefektívnenie a zlacnenie svojich činností, bez ktorých by ďalší predpokladaný pokles ťažby dreva finančne nezvládol, alebo by musel opäť šetriť na pestovaní lesa či investíciách do protipovodňových opatrení.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené