PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - ZRUŠENIE


OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - ZRUŠENIE

LESY SR š.p., Odštepný závod Čadca

Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

oznámenie o zrušení  verejnej obchodnej súťaže

LESY SR š.p., OZ Čadca oznamuje zrušenie verejnej obchodnej súťaže zo dňa 2.6.2011 v zmysle bodu 10. súťažných podmienok na výber dodávateľa prác:
                                         1. Manipulácia dreva na manipulačno - expedičnom sklade.
                                         2. Nakladanie 2 m vlákniny na manipulačno - expedičnom sklade.
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené