PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie

 

 

Verejné obstarávania do 30.06.2013

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa §9 ods. 9

Zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávania v roku 2013

Súhrnná správa o zákazkách podľa§ 91 ods. 1 písm. a)

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V – A 2014-2020

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené