PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR vložili v tomto roku do protipovodňových opatrení už viac ako milión eur


LESY SR vložili v tomto roku do protipovodňových opatrení už viac ako milión eur

Banská Bystrica, 20. september 2011

Štátny podnik LESY SR v tomto roku vložil do protipovodňových opatrení už viac ako milión eur, čo výrazne prispelo k bezpečnosti a ochrane majetku obyvateľov žijúcich v podhorských obciach. Pracovníci od apríla vyčistili viac ako 630 kilometrov potokov, takmer 3900 priepustov a uvoľnili od naplavením 285 menších prehrádzok. Financovanie protipovodňových opatrení, ktoré umožnila najmä zlepšujúca sa ekonomická situácia podniku, prinieslo zároveň vytvorenie viac ako 570 pracovných miest. 

“V uplynulom období hospodárska kríza a s ňou súvisiaci nedostatok prostriedkov neumožnil investície, ani bežné údržby drobných vodných tokov. Do konca roka plánujú LESY SR uvoľniť na tieto práce spolu viac ako 2,35 milióna eur,“ povedal generálny riaditeľ podniku Igor Viszlai. V dlhodobom horizonte by táto suma mala stačiť na základnú údržbu viac ako 16.000 kilometrov drobných vodných tokov v správe Lesov SR a ďalšie protipovodňové opatrenia preferované podnikom. 

Okrem potokov pracovníci Lesov SR upravili takmer 2400 kilometrov lesných ciest, kde zbavili nánosov 11545 odrážok odvádzajúce zrážkovú vodu do porastov, prehlbovali zanesené priekopy či likvidovali v priekopách a na brehoch tokov porasty náletových drevín. Na viacerých miestach museli zamestnanci po výdatnejších zrážkach naplaveniny odstraňovať aj niekoľko krát. Úspešnosť opatrení dokladuje najmä to, že v miestach, kde boli vykonané, nezaznamenali obce napriek daždivému počasiu v prvej polovici leta žiadne väčšie povodne. 

Ďalším prínosom protipovodňových prác je okrem ochrany obyvateľov aj výrazný príspevok podniku k znižovaniu nezamestnanosti. Z úradov práce Lesy SR prijali 573 nezamestnaných. Na 70 z nich, prijatých podľa § 50j Zákona o službách zamestnanosti, dostáva podnik od štátu refundáciu 95 % ich mzdových nákladov. Niekoľkým zamestnancom bola ponúknutá pre výborné pracovné výsledky trvalá pracovná zmluva. 

Odvádzanie zrážkovej vody z ciest do porastov a čistenie zanesených korýt drobných vodných tokov sú jednoduchou a pravdepodobne najlacnejšou prevenciou proti povodniam. Spolu s budovaním suchých poldrov a prehrádzok z pevných materiálov na drobných vodných tokoch môžu výrazne obmedziť možné škody spôsobené čoraz častejšími prívalovými dažďami.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené