PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Revúca - verejná súťaž (verejné obstarávanie)


OZ Revúca - verejná súťaž (verejné obstarávanie)

 

Lesy Slovenskej republiky š.p.

OZ Revúca

Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

vyhlasuje

verejnú súťaž na podlimitnú zákazku.

 

Predmet zákazky : Zrno ovsa siateho.

 

Súťažné podklady.

Ponuky predložiť do 12.3.2012 do 10:00 v uzavretej obálke,

výrazne označenej názvom súťaže "Nákup ovsa siateho" a textom "súťaž - neotvárať !".

 

Ing. Jozef Bystriansky - riaditeľ OZ Revúca.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené