PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Palárikovo - verejné obstarávanie


OZ Palárikovo - verejné obstarávanie

                                 Lesy SR, š. p. Banská Bystrica,
                    OZ Palárikovo, Remeselnícka 48, 941 11 Palárikovo

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prestavbu strechy AB DHS Palárikovo .

Súťažné podmienky a informácie nájdete na stránkach OZ Palárikovo .

                  Stránky OZ Palárikovo

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené