PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR dokončili cezhraničný projekt revitalizácie Beskýd za viac ako päť miliónov eur


LESY SR dokončili cezhraničný projekt revitalizácie Beskýd za viac ako päť miliónov eur

Banská Bystrica, 19. júla 2011

Štátny podnik Lesy SR spolu s poľskými lesníkmi v týchto dňoch dokončil projekt revitalizácie beskydských lesov za 5,635 miliónov eur spolufinancovaný z fondov EÚ. (Európsky fond regionálneho rozvoja, program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013) Na obidvoch stranách hranice v okolí Čadce a Námestova lesníci obnovili 1890 hektárov lesa zasiahnutého hubovou a lykožrútovou kalamitou. Novo založené porasty zmiešaných lesov s vyšším podielom buka sú odolnejšie proti kalamitám a znížia tak aj riziko povodní v podhorských oblastiach. 

„Revitalizácia znamená oživenie lesa, nie je to iba vyrúbanie uschýnajúcich smrekových porastov. Lesu sadením pôvodných drevín vraciame jeho prirodzenú skladbu. Oproti dnes ochranármi tak presadzovanému bezzásahovému režimu vypestujeme takýto les niekoľkonásobne rýchlejšie, ako by to dokázala príroda,“ povedal v utorok 18. októbra na záverečnej konferencii k projektu v poľskom Jaszowcu generálny riaditeľ Lesov SR Igor Viszlai. 

Projekt „Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich spoločenských , ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko-slovenského pohraničia“ (REW-BE LAS) podpísali Lesy SR, Lasy Państwowie Katowice a tretí partner - obec Stará Bystrica, v októbri 2008. Štátny podnik Lesy SR mal v projekte vyčlenených na obnovu beskydských lesov 2,142 milióna eur, za ktoré počas troch rokov obnovil 721 hektárov kalamitných porastov a zasadil pritom viac ako 2,1 milióna sadeníc lesných stromov. 

„Lesníci privítali možnosť využiť na obnovu Beskýd peniaze z fondov EÚ. Straty zapríčinené lykožrútovou kalamitou totiž dlhodobo prevyšujú výnosy z predaja kalamitného dreva a preto hľadáme aj iné zdroje financovania,“ poznamenal riaditeľ regionálneho riaditeľstva poľských štátnych lesov v Katowiciach Kazimierz Szabla. 

Súčasťou projektu je aj vybudovanie 32 kilometrov dlhej turistickej trasy Beskydská zelená cesta, ktorá sa začína v Starej Bystrici upraveným úsekom bývalého násypu lesnej železničky a pokračuje cez Vychylovku, sedlo Príslop a rezerváciu Śrubita až do Rycierky Górnej na poľskej strane. Turistov vedie cez obnovené lesy a jej súčasťou je aj 18 informačných tabúľ s údajmi o projekte, ale aj o prírodných zaujímavostiach Beskýd. 

REW-BE-LAS je najväčším cezhraničným projektom spolufinancovaným fondmi EÚ v rámci Lesov SR. Nie je však jediný. Za peniaze z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, sa v uplynulých mesiacoch podarilo zrekonštruovať strechu kostolíka na Čiernom Váhu, koncom septembra Lesy SR otvorili cyklotrasu Čierny Váh – Benkovo a ukončená je aj výstavba zásobníkov krmiva a deviatich posedov na pozorovanie lesnej zveri na lesných správach Liptovská Teplička a Čierny Váh. Cezhraničná spolupráca s poľskými lesníkmi by mala podľa predstaviteľov oboch štátnych firiem pokračovať ďalšími projektmi aj v programovacom období 2014 – 2020.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené