PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávania 2013


Zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávania 2013


28.08.2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II.Q.2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 
28.05.2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I.Q.2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené