PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Verejné obstarávania do 30.06.2013


Verejné obstarávania do 30.06.201303.01.2014 Odvoz dreva na OZ Považská Bystrica na obdobie 1.7.2012 - 31.12.2013
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
30.12.2013 Odvoz dreva na OZ Smolenice v období od 1.7.2012 do 31.12.2013
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
 
16.12.2013 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
Odvoz dreva na OZ Liptovský Hrádok za obdobie 01.07.2012 – 31.12.2013
 
28.10.2013 Správa o nadlimitnej zakázke v zmysle § 21 ods. 2 zákona o VO.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
16.10.2013 Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
16.10.2013 Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
16.10.2013 Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
16.10.2013 Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica
 
11.10.2013 Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2012
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
 
11.10.2013 Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené