PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Súkromní aj štátni lesníci spoločne odmietli pripravovaný návrh zákona o ochrane prírody a krajiny


Súkromní aj štátni lesníci spoločne odmietli pripravovaný návrh zákona o ochrane prírody a krajiny

Pliešovce, 11. novembra 2011

Slovenskí lesníci a majitelia lesov dnes na spoločnom stretnutí v Pliešovciach odmietli pripravovaný návrh zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR. Návrh zákona by v prípade prijatia zhoršil stav životného prostredia na Slovensku a mal by ďalekosiahle dôsledky na životné podmienky obyvateľov nášho vidieka, najmä stratou pracovných príležitostí a vytvorením rozsiahlych hladových dolín. Prijatie zákona by malo značne negatívne dôsledky na štátny rozpočet.

Návrh zákona v paragrafovom znení nie je ničím novým, ale iba čiastočne upraveným návrhom zákona z roku 2008, ktorý bol v tom čase všeobecne odmietnutý. Tvorcovia zákona nerešpektovali oprávnené požiadavky lesníkov a vlastníkov lesov, ktoré boli oznámené ministrovi životného prostredia. Zákon je výrazne ovplyvnený krajným environmentalizmom, ktorý je rovnako neprípustný ako bezhlavé presadzovanie ekonomických záujmov. Zákon sa vyhýba stanoveniu zodpovednosti orgánov ochrany prírody pri nakladaní s verejnými financiami a v rozpore s Ústavou SR porušuje vlastnícke práva. Neprijateľné je tiež rozširovanie bezzásahových území, ktoré nemá racionálne opodstatnenie a je cudzie európskej tradícii ochrany prírody. Programové vyhlásenie vlády malo za cieľ zosúladenie tohto zákona s platnou legislatívou, čo predložený návrh zákona absolútne nespĺňa.

Zákon v súčasnom znení by zlikvidoval odborné hospodárenie v podstatnej časti lesov Slovenska a tisícky pracovných príležitostí v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré sú na tieto pracovné príležitosti existenčne naviazané. Navrhovaná úprava prenáša veľkú časť územia slovenských lesov pod správu štátnej ochrany prírody, ktorá na to nie je technicky a odborne pripravená a táto transformácia by stála ďalšie milióny zo štátneho rozpočtu.
Lesníci a majitelia lesov majú prvoradý záujem na ochrane prírody, avšak táto musí byť pre všetkých občanov Slovenskej republiky spravodlivá a ekonomicky udržateľná.
Z uvedených dôvodov lesníci a majitelia lesov žiadajú prezidenta SR, vládu SR a NR SR o zastavenie prípravy tohto zákona.

V Pliešovciach, 11. 11. 2011

Slovenská lesnícka komora
Lesy SR, š.p.
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Združenie obecných lesov Slovenska
Štátne lesy TANAP-u
Vojenské lesy a majetky SR – š.p.
Únia diecéznych lesov na Slovensku
Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja
Národné lesnícke centrum

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené