PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesníci a majitelia lesov sa viac nebudú zúčastňovať príprav nového zákona o ochrane prírody a krajiny


Lesníci a majitelia lesov sa viac nebudú zúčastňovať príprav nového zákona o ochrane prírody a krajiny

Bratislava 16. novembra 2011

Slovenskí lesníci a majitelia lesov dnes opustili rokovanie o návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny a viac sa stretnutí pracovnej skupiny ministerstva životného prostredia nebudú zúčastňovať. Štátni úradníci totiž odmietli do pripravovaného návrhu zákona zaradiť prevažnú väčšinu ich požiadaviek, čím sa zákon pre majiteľov, správcov lesa a lesníkov stal ako celok neprijateľný

„Pracovná skupina, pripravujúca návrh zákona o ochrane prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, svojim nezáujmom pripraviť vyvážený a všeobecne prospešný zákon, stratila našu dôveru,“ povedal po odchode z rokovacej miestnosti predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Juraj Vanko. 

Návrh zákona v paragrafovom znení podľa lesníkov a majiteľov lesa nie je ničím novým. Ide iba o čiastočne upravený text z roku 2008, ktorý bol už v tom čase všeobecne odmietnutý. Pritom v súčasnosti predkladaná navrhovaná právna úprava ochrany prírody je navyše výrazne ovplyvnená extrémnym environmentalizmom. Počíta napríklad s masívnym rozširovaním bezzásahových území bez ohľadu na ich prírodoochranné hodnoty, čo má preukázateľne škodlivý vplyv na prírodu a je cudzie aj európskej tradícii ochrany prírody. Prijatie takéhoto návrhu zákona by malo značne negatívne dôsledky na štátny rozpočet a porušuje vlastnícke práva napríklad tým, že k vyhláseniu chránených území nie je potrebný jednoznačný súhlas vlastníka. 

Zámerom vlády podľa jej programového vyhlásenia, bolo zosúladenie nového zákona o ochrane prírody a krajiny s platnou legislatívou, napríklad so zákonom o lesoch, čo predložený návrh zákona nespĺňa.

Lesníci a majitelia lesov spoločne posúdili predložené paragrafované znenie návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny už minulý piatok a požiadali vládu, parlament aj prezidenta republiky o zastavenie prípravy tohto zákona. Nevylučujú však rokovania o hľadaní spoločne prijateľných princípov tejto právnej normy mimo pracovnej skupiny.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené