PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesy SR sa dôrazne ohradzujú proti zavádzaniu verejnosti o chystanej ťažbe na Zadnej Poľane


Lesy SR sa dôrazne ohradzujú proti zavádzaniu verejnosti o chystanej ťažbe na Zadnej Poľane

Banská Bystrica, 21. novembra 2011

Štátny podnik Lesy SR sa dôrazne ohradzuje proti zavádzaniu verejnosti o údajnom ohrození lesov v bezzásahových územiach prírodnej rezervácie Zadná Poľana. Spoločnosť FSC Slovensko, ktorá na údajný problém upozornila, preukázala elementárnu neznalosť byrokratického systému zabezpečovania opatrení v ochranných pásmach chránených území, kedy správca lesa musí zo zákona požiadať o možnosť spracovania kalamity. Pre FSC „nepochopiteľnú“ žiadosť o výnimku na ťažbu v bezzásahových územiach si totiž paradoxne vyžaduje Štátna ochrana prírody. 

Podľa vedúcej odboru usmerňovania lesníckych činností Aleny Ábelovej je Lesom SR po skúsenostiach z minulých období zrejmé, že žiadosť bude zamietnutá. Podnik je však povinný podľa zákona o lesoch zamedziť šíreniu kalamity a žiadosťou si iba plní zákonom stanovené povinnosti.

„V skutočnosti však nejde o záchranu dnes už aj tak zväčša zničených porastov v bezzásahových územiach. Iba nechceme, aby sa z takýchto liahní lykožrúta rozšírila kalamita do ostatných porastov. Štátna ochrana prírody (ŠOP) je podľa zákona povinná zamedziť šíreniu kalamity v ochranných zónach, čo je približne 100 metrový pás okolo území s najprísnejším stupňom ochrany. Svoju nečinnosť v minulých obdobiach ŠOP odôvodnila práve absenciou žiadosti na výnimku zo zákazu ťažby,“ povedala Abelová. 

Podanie žiadosti o výnimku na spracovanie kalamity v chránených územiach je štandardný byrokratický postup a podobné vyhlásenia aktivistov zbytočne traumatizujú spoločnosť. 

V konečnom dôsledku tak ekoaktivisti z FSC škandalizujú Lesy SR pre rozhodnutia ich filozoficky spriaznených kolegov zo ŠOP práve v čase, keď sa predstavitelia podniku vyjadrili proti základným tézam pripravovaného Zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené