PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > VIANOČNÉ STROMČEKY 2011


VIANOČNÉ STROMČEKY 2011

Začiatkom decembra začali LESY SR ponúkať verejnosti vianočné stromčeky prostredníctvom svojich lesných správ na jednotlivých odštepných závodoch. V tomto roku dodá podnik na trh spolu 2860 stromčekov, z toho 1085 smrekov, 1675 borovíc a 100 jedličiek. Hoci počet vianočných stromčekov od Lesov SR v posledných rokoch klesá, v priebehu dvoch rokov sa dostanú na trh prvé väčšie množstvá pre tento účel špeciálne vypestovaných stromčekov z plantáží. Lesy SR by mali v budúcnosti dodávať každým rokom okolo 15.000 vianočných stromčekov. 

Ceny stromčekov sa v tomto roku mierne zvýšili. Konečná suma, ktorá sa však môže mierne líšiť podľa jednotlivých odštepných závodov, závisí od výšky, tvaru a druhu vianočného stromčeka. Napr. cena smreka obyčajného 1.triedy s výškou od 1 do 1,5 metra sa pohybuje okolo 6,35 €, s výškou od 1,5 m do 2 metrov zhruba 7,55 € . Cena borovice čiernej s výškou 1 až 1,5 metra v 1.triede dosiahla úroveň cca 9,35 €, do 2 metrov v tej istej triede cca 12,35 €. Samozrejme, vianočné stromčeky nižšej kvalitatívnej triedy – t.j. druhej a tretej - sú lacnejšie, približne o jedno až dve eurá na triedu. Prevažná väčšina stromčekov sa predáva formou malopredaja na lesných správach odštepných závodov a zväčša ide o vianočné stromčeky z tzv. prerezávok, z plôch pod energovodmi či nevyužitých plôch lesných škôlok. 

Najväčší záujem je tradične o borovice, pretože vydržia najdlhšie a neopadávajú. Čo sa týka výšky, najväčší dopyt je po 1,5 až 2 metrových vianočných stromčekov. 

Osobitné postavenie má špecializovaný odštepný závod Semenoles, ktorý má škôlkárske strediská na produkciu rôznych druhov sadeníc okrasných i úžitkových stromčekov a zároveň aj plantáže vianočných stromčekov. Z ich produkcie v tomto roku pochádza 700 kusov vianočných stromčekov. Semenoles v uplynulých rokoch nasadil viac ako 20 hektárov plantáží vianočných stromčekov, z ktorých produkciu však bude môcť naplno využiť najskôr o dva roky.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené