PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM OTVORILO PO 14. ROKOCH DVE STÁLE VÝSTAVY


LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM OTVORILO PO 14. ROKOCH DVE STÁLE VÝSTAVY

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene dnes otvorilo po 14tich rokoch dve stále výstavy, ktoré sú nainštalované v jeho zrekonštruovaných priestoroch.Prvá výstava, s názvom Les v zrkadle vedy, je venovaná najmä hrozbe hynutia smrečín na Slovensku. Druhá sa zaoberá možnosťami tradičných remesiel pri využití dreva. Súčasťou drevárskej výstavy je množstvo trojrozmerných exponátov, okrem iného aj rekonštrukcia historickej stolárskej dielne. 

Poprední zástupcovia lesníckych a vedeckých organizácií pri tejto príležitosti podpísali vyhlásenie, ktoré vyzýva všetkých zainteresovaných na spoluprácu pri záchrane jedinečných smrekových porastov.

Na pôde štátneho podniku LESY SR v historických priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea sa dnes otvárajú a verejnosti sprístupňujú stále výstavy z oblasti lesníctva a drevárstva na ploche 200 m². Za 84 rokov trvania lesníckeho múzejníctva na Slovensku dochádza, k takejto rozsiahlej a dlhodobej výstavnej prezentácii, po piatykrát“, povedala vedúca múzea Ľubica Miľanová.

Prvá lesnícka expozícia bola sprístupnená v roku 1930 v Bratislave vo vtedajšom Lesníckom múzeu Zemedelského múzea (dnešná budova Prírodovedného múzea SNM). Druhá expozícia bola otvorená v roku 1955 už v Lesníckom a drevárskom múzeu na Zvolenskom zámku. Tretia expozícia už Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea sa otvorila v roku 1962 po presťahovaní múzea do kaštieľa vo vtedajšom Antole (dnes Sv. Anton). Po návrate lesníckej a drevárskej časti múzea opäť do Zvolena nasledovali stále výstavy Horkosť a krása dreva inštalované našimi pracovníkmi v roku 1997 vo vedľajšom objekte historickej radnice. 

Lesnícka stála výstava komplexne dokumentuje a zrozumiteľne prezentuje najaktuálnejšiu lesnícku tému, rozpad smrečín. Autorkou projektu Smrečiny , v rámci ktorého sa stála výstava realizuje, a aj spoluautorkou scenára je Mgr. Tatiana Figurová. Ďalšími autormi sú Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Rudolf Bruchánik,PhD, Ing. Anton Kondela, Ing. Pavol Dendys, Bc. Igor Viszlai. Tvorcom výtvarného riešenia a samotným realizátorom je D&D STUDIO spol. s r.o. Bratislava.

Drevárska stála výstava DREVO VŽDY ŽIVÉ – tradičné remeslá pre dnešok, predstavuje súbor najrozšírenejších tradičných techník opracovania dreva a historických drevospracujúcich remesiel. Autorkou projektu Tradičné remeslá pre dnešok?, ktorej súčasťou je i realizácia stálej výstavy, a aj spoluautorkou scenára výstavy je Želmíra Šípková. Druhou autorkou je Ing. Mária Rošková. Výtvarné riešenie výstavy mali na starosti Dušan Veverka, Peter Liška, Martin Kubina, Róbert Fulek. Realizátorom výstavy je Mgr. art. Dušan Veverka- Atelier Pohronská Polhora.

text prijatého vyhlásenia :

Lesníci varujú pred rýchlym odumieraním smrečín.

Slovensko patrí , najmä vďaka lesníkom, k najlesnatejším krajinám Európy – lesy sa rozprestierajú na vyše štyridsiatich percentách jeho územia. V prvej polovici 19. storočia lesy tvorili len 28% územia Slovenska. Postupne sa zvýšila výmera lesov až na dnešnú úroveň.
Smrekové lesné ekosystémy sú výrazne oslabené a hrozí im úplný rozpad. Zdravotný stav smrekových porastov ide na vrub priemyselným imisiám z minulého storočia. Na toto zdravotné oslabenie naviazali hubové, vetrové , podkôrnikové kalamity a v poslednom období aj zmeny klímy. 

Ozdravné opatrenia sú vykonávané sanitárnou ťažbou za účelom zabránenia premnoženiu a následnému šíreniu lykožrúra, ako aj podsadbami pôvodných drevín jedle a buka s cieľom zmeniť resp. stabilizovať pôvodné drevinové zloženie v odumierajúcich smrekových lesoch.

Lesníci vyzývajú všetkých zainteresovaných odborníkov a organizácie na spoluprácu. Pokúsme sa zachrániť to, čo sa ešte zachrániť dá. Sadnime si za spoločný rokovací stôl, majme na zreteli funkcie a význam týchto lesov. Naučme sa spoločnému chápaniu podstaty lesa a odstráňme prekážky, ktoré bránia zlepšeniu ich zdravotného stavu .Vytvorme základnú poznatkovú a realizačnú bázu pre tvorbu týchto lesov pre budúce generácie. Možno nie je neskoro.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené