PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR odmietajú obvinenia z netransparentného predaja dreva


LESY SR odmietajú obvinenia z netransparentného predaja dreva

Banská Bystrica, 17. januára 2012

Lesy SR odmietajú obvinenia z netransparentného predaja dreva firme Rettenmeier, ktoré publikoval denník Pravda a následne zazneli na dnešnej TK strany SNS.
Je treba zdôrazniť, že zmluva medzi Lesmi SR a firmou Tatra Timber Logistik nerieši dodávky dreva pre žiadnu novú firmu, ale iba kontinuálne pokračovanie dodávok pre dlhoročného odberateľa Rettenmeier, ktorý je jedným z najmodernejších a najväčších spracovateľov dreva na Slovensku.

Súčasné vedenie podniku nakladá so štátnym majetkom transparentne a hospodárne, o čom svedčí aj porovnanie ziskovosti Lesov SR za posledné roky. V roku 2009 bol HV 322.000 €, v roku 2010, už po nástupe nového vedenia podniku v júli 2010 dosiahli Lesy SR HV 1,709 mil. €. Za rok 2011 dosiahne HV vďaka zavedeným opatreniam v oblasti obstarávania a predaja viac ako 16 miliónov €.

Lesy SR ukončili pôvodnú zmluvu s firmou Rettenmeier pre porušenie ustanovení zmluvy, nakoľko hrozila v prípade ďalších problémov spoločnosti Rettenmeier strata pre štátny podnik vznikom nedobytných pohľadávok. Firma však patrí k veľkým zamestnávateľom a úplné zrušenie dodávok by ohrozilo 340 pracovných miest v regióne. Nakoľko sa novovzniknutá firma Tatra Timber Logistik preukázala splnomocnením na dodávky dreva od firmy Rettenmaier a zároveň poskytla dostatočnú zábezpeku za dodávky guľatiny, súhlasili Lesy SR s prevedením kvóty na dodávku dreva pre IV Q. fy Rettenmeier na spoločnosť TTL. Lesy SR podľa deklarovanej obchodnej politiky chcú zásobovať najmä domáce firmy s rozhodujúcim vplyvom na drevárskom trhu, ku ktorým samozrejme patrí aj Rettenmeier. Nemôžu si však dovoliť riskovať vznik nedobytných pohľadávok pri prípadných problémoch týchto firiem. V danom čase, keď sa o dodávkach dreva pre Rettenmeier rokovalo, sa tento spôsob zásobovania javil ako najlepší. Firma Rettenmeier následne uhradila všetky svoje záväzky voči Lesom SR.
Obdobný spôsob zásobovania používajú aj iné spoločnosti, napr. SCP Ružomberok prostredníctvom Slovwoodu, Bukóza a.s. prostredníctvom Bukózy EI a Kappa consulting zasa zásobuje Amico Drevo a P.F.A s.r.o.
Deklarovaný nedostatok dreva pre spracovateľov preto nie je dôsledkom podpísania zmluvy s TTL, ale znižovaním ťažby v slovenských lesoch po spracovaní kalamít a tiež dlhodobých zmlúv s nevýhodnými ustanoveniami na 520.000 m3 dreva ročne, ktoré našlo súčasné vedenie podniku po svojich predchodcoch. Ide však o neporovnateľné situácie, pretože tieto zmluvy boli uzatvorené na dvojnásobok množstiev, ktoré firmy dlhodobo spracovávali a niektoré sa končia až v roku 2020. Výška dodávok dreva pre Rettenmeier sa naopak pre rok 2012 znížila na 140.000 m3 z 196.000 m3 v roku 2011 a 281.000 m3 v roku 2010.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené