PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR ukončili rok 2011 rekordným ziskom 18,1 milióna eur


LESY SR ukončili rok 2011 rekordným ziskom 18,1 milióna eur

Banská Bystrica, 20. januára 2012

Štátny podnik LESY SR dosiahol v minulom roku zisk 18,1 milióna eur (pred auditom) pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb 216,48 milióna eur, čo je od založenia spoločnosti v roku 1999 historicky najlepší hospodársky výsledok. Medziročne sa zisk podniku napriek výraznému poklesu ťažieb dreva zvýšil viac ako desaťnásobne. Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnilo najmä zreálnenie cien dreva na trhu, ktoré v niektorých sortimentoch dosiahli predkrízovej úrovne. Výrazne tiež prispeli elektronické aukcie dreva, ktoré boli okrem priameho zvýšenia výnosov aj podkladom pri určovaní spravodlivejších cien pre odberateľov s dlhodobými zmluvami. 

„Potešiteľné je najmä to, že sme hospodársky výsledok nedosiahli na úkor zvýšenej ťažby, krátenia nákladov na opravy majetku alebo na úkor lesníckych činností, ale lepším využitím zvereného majetku,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Igor Viszlai. Hoci dodávky dreva odberateľom poklesli o viac ako 700.000 m3, keď drevospracujúce firmy odobrali 4,023 milióna m3, tržby z predaja dreva vzrástli medziročne o viac ako 700.000 eur na 196,81 milióna eur. Väčšina zisku bude použitá na úhradu predpísaného odvodu 20 miliónov eur do štátnej pokladnice, chýbajúca čiastka bude odvedená z plánovaného zisku za rok 2012. 

Celkovo podnik vlani vyťažil 4,41 milióna m3 dreva, pričom rozdiel údajov medzi ťažbou a dodávkami je spôsobený koncoročnými zásobami vo výške 335.012 m3 a samovýrobou palivového dreva. Priemerné speňaženie dreva sa zvýšilo na 48,92 €/m3 z 41,36 €/m3 v roku 2010. V roku 2007 dosiahol podnik v tomto ukazovateli hodnotu 52,8 €/m3.

Investície do stavieb a strojov vlani vzrástli medziročne takmer o polovicu a prekročili 16,2 milióna eur. Takmer na trojnásobok sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil rozsah prác na údržbách, opravách a nových stavbách na drobných vodných tokoch, do ktorých podnik vložil viac ako tri milióny eur. 

LESY SR vlani vysadili takmer 20 miliónov sadeníc lesných stromčekov na rekordných 5227 hektároch plochy. Pre porovnanie, v roku 2010 vysadil podnik 15,19 milióna stromčekov na ploche 4201 hektárov. Do pestovania lesa podnik vrátil z tržieb za drevo viac ako 23 miliónov eur, čo je najviac za posledné tri roky. 

Pozitívnym trendom je aj rastúca produktivita práce z pridanej hodnoty, ktorá medziročne vzrástla o 6,3 percenta na 24.352 eur na zamestnanca. Podnik vlani zamestnával priemerne 3790 zamestnancov. Oproti roku 2010 ide o nárast o 166 pracovníkov, čo však bolo dané dočasným prijatím 538 ľudí na protipovodňové práce. K 1.1.2012 pracovalo v podniku LESY SR 3364 zamestnancov.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené