ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
LIK

CENNÍKY

WWW.LESY.SK

LES A POŽIARE

         

 
  Lesy > WWW stránky OZ > Čierny Balog > LES a POŽIARE


LES a POŽIARE

 

Vážení návštevníci lesov v obvode Odštepného Závodu Čierny Balog, 

po dlhej zime sa jar začína opäť ozývať zobudením prírody, ale aj činnosťou človeka.

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou prihovárajú Lesy Slovenskej Republiky, štátny podnik, Odštepný Závod Čierny Balog a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne so žiadosťou o opatrnosť.

Zvýšené riziko požiarov prináša najmä neopatrnosť pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo lúkach po jarnom upratovaní. Varujeme najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou. Málokto si uvedomuje, že oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a môže priamo ohroziť majetok spoluobčanov, životné prostredie, ale aj to najcennejšie - ľudské životy. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe až do výšky 16 596 €. K tomu, samozrejme, treba pripočítať náhradu spôsobených škôd. Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne v spolupráci s Lesmi Slovenskej Republiky, štátny podnik, Odštepný Závod Čierny Balog.
Lesy sú naším bohatstvom, miestom oddychu a upevňovania zdravia. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s Vami občanmi sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Prosíme Vás, aby ste tiež v toto duchu vhodnou formou vplývali aj na svoje deti.

29. február 2012

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené