PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Jelenia zver


Jelenia zver

 

   
JELENIA ZVER  
   
Porovnanie
body
hmotnosť
 
 
150 CIC
3.4-4.7 kg
 
160 CIC
3.6-5.4 kg
 
bronz od:
170 CIC
4.5- 6.5 kg
 
180 CIC
5.4- 7.0 kg
 
:striebro od:
190 CIC
6.1- 8.5 kg
zlato od
210 CIC
7.9-10.0 kg
 
   
Doba lovu: jeleň, jelienča 1.8 - 15.1. (vo zvernici do 31.1.)  
jelenica 1.8. - 31.12.
Ruja: približne od 10.9. do 30.9  
   
 
ODSTRELOVÝ POPLATOK
 
Hmotnosť parožia:
 EUR     EUR/10 g 
    EUR/10 g
Jelenica, jelienča
   90,00
   
Ihličiak (vo veku 1 rok)
 125,00
   
 Jeleň do
      do 1,99 kg                  
 320,00                           
  
 

             2,00-2,49 kg

  450,00
 
 
2,50-2,99 kg
  580,00
 
3,00-3,49 kg
  730,00

 

        
3,50-3,99 kg
  880,00
 
4,00-4,49 kg
1 125,00
 
 
4,50-4,99 kg
1 340,00
  
         od
             5,00 kg
1 340,00     
 + 5,30
 
             6,00 kg
1 870,00      
 + 8,60
 
             7,00 kg
2 730,00     
 + 10,70
 
             8,00 kg
3 800,00     
 + 12,80
 
             9,00 kg
5 080,00     
 + 16,10
 
           10,00 kg
6 690,00     + 21,70
 + 21,70

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.                                          

   

 

 
Postrelenie: Jeleň (vo veku 2-6 rokov)   350,00
 
  Jeleň (vo veku 7 a viac r.)   710,00

 

  Jelenica, jelienča, ihličiak        55,00
  
Koža z jeleňa     105,00
  
Stornopoplatok:     350,00 
 
Pri love jeleňa v Chránenej poľovnej oblasti Poľana sa odstrelový poplatok zvyšuje o 10%. 
PAUŠÁLNA PONUKA
Jeleň s hmotnosťou parožia do 3 kg
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 700,00 EUR  
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 3 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí,
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba    18,00 EUR za 1 deň    
Predlženie pobytu lovca    40,00 EUR za 1 deň  
Stornopoplatok   175,00 EUR   
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 400,00 EUR 
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky.
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 5 kg (rozpätie 3,00 - 5,00 kg)

5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 1 450,00 EUR 
+ 38 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia 3 - 5 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí, stravovanie
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.

Nepoľujúca osoba   35,00 EUR za 1 deň   
Predlženie pobytu lovca   60,00 EUR za 1 deň    
Stornopoplatok 350,00 EUR  
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 1 000,00 EUR
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 7 kg (rozpätie 5,00 - 7,00 kg)
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 2 500,00 EUR
 
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia 5 - 7 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí, stravovanie
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba   35,00 EUR za 1 deň    
Predlženie pobytu lovca   60,00 EUR za 1 deň    
Stornopoplatok  445,00 EUR   
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 2 050,00 EUR 
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.
 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené