PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Muflónia zver


Muflónia zver
   
muflónia zver  
   
Porovnanie
body
dlžka
 
175 CIC
55-68 cm
bronz od:
185 CIC
60-73 cm
 
striebro od:
195 CIC
70-79 cm
zlato od:
205 CIC
75-84 cm
 
 
Doba lovu:

muflón 1.8. - 15.1. (vo zvernici celoročne),muflónica, muflónča 1.8.-31.12

Ruja: november  
   
 
ODSTRELOVÝ POPLATOK
 
 EUR
  EUR/cm
Muflónica, muflónča
    35,00
  
Dlžka rohov:
 
Muflón do
           49,99 cm
   300,00
  
        
50,00-59,99 cm
   500,00
 
 

 60,00-70,00 cm

   700,00

  
           od
           70,00 cm
   700,00     
 +   70,00
         
           80,00 cm
  1 400,00  
 +   80,00
 
           90,00 cm
  2 200,00  
 + 100,00
 

           

   

 

Dĺžka rohov = priemernej dĺžke rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov.
       
Postrelenie: Muflón 400,00
  Muflónica, muflónča              30,00
    
Koža z mulflóna     60,00
  
Stornopoplatok:   320,00 
  
PAUŠÁLNA PONUKA
Muflón s dlžkou rohov 70 cm (rozpätie 50.00-70.00cm)

5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 1 000,00 EUR  
+38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov.
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 muflóna s dlžkou rohov 50 - 70 cm,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí, stravovanie
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.

Nepoľujúca osoba   35,00 EUR za 1 deň   
Predlženie pobytu lovca   60,00 EUR za 1 deň   
Stornopoplatok 350,00 EUR  
Vrátená čiastka v prípade neulovenia muflóna je 800,00 EUR 
 
 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené