PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Bažant


Bažant

 

 
bažant  
   
Doba lovu: 1.11. - 28.2.
 
 Spoločné poľovačky
                     
Denný (stanovištný) poplatok pre jedného poľovníka                  
100,00 EUR
Náboje (100 ks)  

   

  50,00 EUR
 

 

 
Stornopoplatok za spoločnú poľovačku                                           
600,00 EUR
 
Odstrelový poplatok za 1 ulovený kus bažanta:

Odštepný závod (bažantnica)
 

november - december január -     február
 
                 
                   
     
Levice (Samostatná bažantnica Palárikovo)  16,50 EUR  18,00 EUR 
Levice (Čifáre)  20,00EUR 21,50 EUR
Levice (Čereš)  21,00 EUR 22,50 EUR
Levice (Hrable)  18,00 EUR 19,50 EUR

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené