PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Dodatok


Dodatok

 

Stornopoplatky

Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byt odrieknutá najneskôr 14 dní u jednotlivcov a 28 dní u skupín pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie. Keď sa zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase, bude  sa účtovať stornopoplatok.

Lovu   zdar !

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené