PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy SR š.p., OZ Rožňava


Lesy SR š.p., OZ Rožňava

Lesy SR š.p., OZ Rožňava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj zvyškov po ťažbe.

Bližšie podmienky VOS - Výzva - sú vpriloženom súbore.

Súčasťou výzvy sú ďalšie prílohy v priložených súboroch:

krycí list  kúpna zmluva   príloha č. 1  príloha č.2  príloha č. 3  tabulka

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené