ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Obchodná verejná súťaž


Obchodná verejná súťaž

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, OZ Považská Bystrica

V Y H L A S U J Ú
podľa § 281 zákona č. 513/1991 Z. z.
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj zvyškov po ťažbe

Výzva

Kúpna zmluva

Tabuľka výšky ťažby a predpokladané množstvo zvyškov po ťažbe

Krycí list

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené