PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Projekty cezhraničenej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika


Projekty cezhraničenej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika

Poľovnícky a lesnícky klaster

Lesníci deťom    -     Erdészek a gyermekekért          FOTOGALÉRIA / FÉNYKÉPGALORIA
 
Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny

Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő

Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené