PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Aktuality > LESY Slovenskej republiky, š. p.


LESY Slovenskej republiky, š. p.

vyhlasujú výberové konanie na pozíciu riaditeľ OZ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:

Slovenská republika

Ponúkaný plat (brutto):

plat bude spresnený pri osobnom pohovore

Termín nástupu:

ihneď po ukončení výberového konania

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ OZ (lesného) zodpovedá za všetky činnosti súvisiace so správou zvereného lesného a ostatného majetku v rámci príslušného OZ a to najmä v oblastiach pestovania lesa, ochrany lesa, ťažbovej činnosti, trvalo udržateľného rozvoja lesa a plnenia celospoločenských funkcií lesa v súlade s plánom starostlivosti o les. Zabezpečuje stály styk a úzku spoluprácu s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, udržuje kontakty s kľúčovými klientmi, organizuje a riadi činnosť OZ, vytvára optimálne personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady pre jeho trvalý rozvoj. Zodpovedá za hospodársky výsledok OZ.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:
lesnícke, prírodovedné, právnické, ekonomické

Znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

Počet rokov praxe:
10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

organizačné schopnosti
analytické myslenie
schopnosť pracovať v kolektíve
osobná bezúhonnosť
komunikatívnosť
od dátumu nástupu do funkcie vylučujeme konflikt záujmov v zmysle Zákona č. 111/1990 Z. z. o š. p., § 19 ods. 15, 16
znalosť neslovanského jazyka výhodou
platné osvedčenie o skúškach OLH výhodou

Ďalšie informácie

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.10.2015

Doplnok k požadovanej praxi: prax v riadiacich činnostiach výhodou.

Pracovná ponuka je daná pre obsadenie pozície riaditeľ OZ Liptovský Hrádok.

V prípade, že Vás uvedená pozícia zaujala, práca v oblasti lesníckej prevádzky by bola pre Vás profesionálnou výzvou a spĺňate stanovené kritériá, zašlite prosím svoju žiadosť spolu so životopisom, fotokópiou diplomu, výpisom z registra trestov a návrhom koncepcie riadenia OZ, zameranej predovšetkým na oblasti - zvýšenie efektívnosti činností OZ, zhodnocovanie drevnej suroviny a možnosti zvýšenia jej speňaženia, možnosti diverzifikácie zdrojov v rámci OZ, zosúladenie obhospodarovania lesov s podmienkami ochrany prírody (v rozsahu max. 3 strany) v obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ OZ" na adresu sídla spoločnosti. Uzávierka prihlášok: 9.10.2015.
Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor len tých uchádzačov, ktorých návrh koncepcie riadenia OZ a profil uchádzača bude spĺňať naše požiadavky. Doručené písomné materiály uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, budú zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

Adresa

LESY SR, š.p., Generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica
http://www.lesy.sk

Kontakt

Kontaktná osoba:
Ing. Martina Velká
Tel.: +421 48 4344 295
Fax: 048/43 44 191

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené