ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na LS Klenovec r.2012


Lesnícky deň na LS Klenovec r.2012

 

Lesnícky deň sa uskutočnil 29. mája 2012 na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec pre pracovníkov domáceho, ako aj okolitých OZ, štátnej správy a vyhotovovateľov PSL. Cieľom bola vzájomná výmena skúseností a poznatkov z realizácie a plánovania prebierok, ktorá by mala viesť k zosúladeniu predstáv a požiadaviek lesníckej prevádzky s vyhotovovateľmi plánu smerom k uplatňovaniu prírode blízkych postupov. Terénne ukážky boli situované v 3 porastoch s vekom 40, 50 a 70 rokov na LO Tepličné, kde z iniciatívy vedúceho LO Michala Brndiara sa už niekoľko rokov hospodári prírode blízkym spôsobom. Bližšie informácie otvoríte kliknutím. Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je dostupný v sekcii Odborné príspevky, prezentácie.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené