PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR zvyšujú dôraz na environmentalistiku, zriadili samostatný odbor životného prostredia


LESY SR zvyšujú dôraz na environmentalistiku, zriadili samostatný odbor životného prostredia

Banská Bystrica, 24. júla 2012

Koordinácia požiadaviek ochrany prírody s potrebami lesného hospodárstva, krízový manažment pri mimoriadnych udalostiach v oblasti životného prostredia, príprava a pripomienkovanie legislatívy, ale napríklad aj poskytovanie objektívnych informácií verejnosti, sú hlavnou náplňou činnosti novozriadeného Odboru životného prostredia podniku LESY SR. Štátny podnik vytvorením nového odboru zvyšuje dôraz na vedecky podloženú a historickými skúsenosťami overenú ochranu prírody.

Odbor životného prostredia prevzal doterajšie úlohy v oblasti životného prostredia od Odboru usmerňovania lesníckych činností. Samostatný útvar bude mať väčšiu kapacitu a priestor na kontrolu, plánovanie, ale najmä na vytváranie dlhodobých koncepcií a stratégií v oblasti ochrany prírody „Podnik reaguje zriadením odboru okrem iného aj na množiace sa útoky niektorých záujmových skupín sledujúcich ekonomické ciele na slovenské lesníctvo a najmä na LESY SR,“ podotkol vedúci odboru Ján Švančara. 

Jedným z cieľov odboru bude i komplexné a odborné riešenie problematiky novonavrhovaných chránených území. Záujmom LESOV SR je, aby pod najprísnejší stupeň ochrany spadali iba lokality, ktoré si pre svoju jedinečnosť ochranu zaslúžia. Pred samotným vyhlásením týchto území za chránené územia, je však potrebné odborne, logisticky a finančne zabezpečiť manažment nárazníkových zón týchto území. V súčasnosti sa ignorovaním tejto nevyhnutnosti bezzásahové územia stávajú ohniskami šírenia podkôrneho hmyzu do okolitých lesov, čím vznikajú štátu obrovské škody na prírodnom prostredí.

Odbor životného prostredia bude úzko spolupracovať s orgánmi a organizáciami životného prostredia pri hľadaní spoločných riešení v oblasti ochrany prírody.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené