PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Profesora Karlovej univerzity Komárka bude v Livove pripomínať Významné lesnícke miesto


Profesora Karlovej univerzity Komárka bude v Livove pripomínať Významné lesnícke miesto

Banská Bystrica, 21. augusta 2012

V auguste si lesnícka a poľovnícka verejnosť pripomína 120. výročie narodenia vedca, pedagóga a poľovníka, profesora Juliusa Komárka (15.8.1892, Železná Ruda – 7. 2. 1955, Praha). LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zorganizoval pri tejto príležitosti slávnostné odhalenie Významného lesníckeho miesta, ktorým sa stane Chata profesora Komárka v obci Livov pri Bardejove. Chata, v ktorej tento významný český vedec často pobýval pri návštevách východného Slovenska, bola zachovaná a obnovená na pôvodnom mieste. Pri tejto príležitosti podnik pripravil aj medzinárodný odborný seminár „Profesor Július Komárek a karpatská zver“ a prezentáciu knihy autora Ing. Marcela Lehockého „Profesor Július Komárek a Lovy v Karpatoch takmer po sto rokoch.“ 

Julius Komárek bol vynikajúci pedagóg, vedec, spisovateľ a rozprávač. Významný profesor zoológie Karlovej univerzity v Prahe, entomológ, odborník a praktik v ochrane lesa a v poľovníctve. Od roku 1925 mimoriadny, od 1932 riadny profesor zoologie Univerzity Karlovej, člen korespondent ČSAV, člen Čs. akademie zemědělské. Mal hlavnú zásluhu na založení Výskumného ústavu pre ochranu lesa v Prahe. Bol jeho prvým riaditeľom (1921 – 1945). Intenzívne sa zaoberal otázkami biológie hmyzích škodcov. K jeho významným počinom patrí úsilie o záchranu veľkých karpatských cicavcov a bol aj jedným z iniciátorov zriadenia veľkých národných parkov vo Vysokých Tatrách a na Šumave. Za svojimi zoologickými bádaniami, ale aj za poľovačkami, precestoval takmer všetky horské oblasti Európy, vrátane Karpát a pohorí na Balkáne. 

Dielo prof. Komárka je mimoriadne rozsiahle, zahrňuje vedecké práce z oblasti zoológie a entomológie, medicíny, lesníctva, poľovníctva, rybárstva a ochrany prírody. Je autorom vysokoškolských učebníc, napísal aj niekoľko populárnych kníh – Neznámá tvář Prahy, Milování v přírode, Kapitolky o zvířatech. V poľovníckej verejnosti si profesor Komárek nesmrteľnosť získal vydaním svojich poľovníckych a zoologických spomienok v knihe „Lovy v Karpatech“ ktorá sa ihneď stala poľovníckym bestsellerom a zároveň poľovníckou bibliou, ktorá ovplyvnila celé generácie poľovníkov a lesníkov v Čechách a na Slovensku. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku 1942 a nasledovalo jej ďalších 6 vydaní s celkovým nákladom 115 000 kníh. 

Život a dielo profesora bolo úzko spojené s Karlovou univerzitou, kde nielen študoval, ale zastával aj významné akademické a vedecké hodnosti. Stelesňoval postavu vedca, ktorý dokázal predvídavo určovať poslanie vedy v celom tempe života národa. Jeho prednášky vynikali vecným obsahom, elegantným prednesom bez rutinného opakovania a boli vždy doplnené majstrovskými kresbami. 

Vychoval celý rad vynikajúcich odborníkov, ktorí sú uznávanými kapacitami nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené