PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na určenie náhrady za používanie poľovného revíru Vrícko

Súťažné podmienky
Návrh zmluvy o užívaní poľovného revíru Vrícko
Orientačná mapa poľovného revíru Vrícko
Plán lovu zveri v poľovníckej sezóne 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
Rozhodnutie okresného úradu v Martine
Zaradenie do kvalitatívnej triedy a určenie NKS

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené