PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Cezhraničný projekt slovenských a maďarských lesníkov zlepší život zveri v CHKO Poľana a Národnom parku Dunaj-Ipeľ


Cezhraničný projekt slovenských a maďarských lesníkov zlepší život zveri v CHKO Poľana a Národnom parku Dunaj-Ipeľ

Banská Bystrica, 24. októbra 2012

Neoddeliteľnou súčasťou práce podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom vody. LESY SR preto v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta medzinárodný projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, ktorý sa oficiálne začal 24. októbra úvodnou konferenciou v Detve. 

Lesníci využili možnosť spolufinancovania aktivít z peňazí EÚ a naplánovali viacero opatrení na zlepšenie podmienok života zveri v CHKO Poľana a maďarskom Národnom parku Dunaj-Ipeľ (NPDI). Ide o spoločný projekt slovenských lesníkov z Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a maďarských lesníkov z IPOLY ERDŐ Zrt. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007- 2013 s označením HUSK/1101/2.2.1/0352

Opatrenia pomôžu zlepšiť život zveri v chránených oblastiach,čím sa zároveň zvýši ochrana lesa v dotknutých územiach. Hladná zver často ohryzom poškodzuje lesné porasty, čo by mali nové možnosti prikrmovania v zimných mesiacoch obmedziť. Novým zdrojom potravy pre lesnú zver by v budúcnosti mali byť okrem kŕmných zariadení aj nové plodonosné dreviny jarabina a plané jablone, ktorých lesníci na Poľane vysadia 360 kusov. 

Podobné opatrenia ako chystajú lesníci v CHKO Poľana plánujú aj ich kolegovia z Maďarska. V NPDI vybudujú 76 kŕmnych zariadení, 62 soľníkov, 4 140 m priechodov pre zver, 18 379 m chodníkov pre zver, vyhĺbia 15 mokradí a kalísk a odstránia 22 744 m starých oplôtkov.

Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje
737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

OBSAH TEJTO TLAČOVEJ SPRÁVY NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené