PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Sprievodca projektom/Projekt kabalák


Sprievodca projektom/Projekt kabalák

Projekt kabalák
Az erdőben már az idők kezdete óta élnek manók és tündérek. Az ő dolguk, hogy megtanítsák minden állatnak a saját feladatát, gondoskodjanak a növényekről és biztosítsák a természet körforgását. Ahogy az állatoknak és a növényeknek is, minden manónak és tündérnek megvan a saját feladata. Néhányuknak az, hogy vigyázzanak az emberekre, tanítsák meg őket együtt élni a természettel, és mutassák, meg mit hasznosíthatnak az erdőben.
Azok közül a manók és tündérek közül, akik már régóta segítik az erdészek munkáját, hívtunk segítségül kettőt, hogy a projekt során nem csak a mi, hanem a gyerekek munkáját is megkönnyítsék.

A manónak és a tündérnek azonban még nincs emberi neve, csak ahogy az állatok nevezik őket. Ezért először szeretnénk egy kis segítséget kérni a gyerekektől, tegyenek rá javaslatot, mi legyen a manó és a tündér neve…
http://www.facebook.com/#!/huskforchildren?fref=ts

Sprievodcovia projektom
V lesoch už odpradávna žijú lesné víly a škriatkovia. Ich úlohou je, aby všetky zvieratká naučili ich povinnosti, starali sa o rastlinky a zabezpečili životný kolobeh v prírode. Ako majú svoje povinnosti zvieratká a rastlinky, tak ich majú aj všetci škriatkovia a lesné víly. Niektorí majú za úlohu dávať pozor na ľudí, učiť ich spolunažívať s prírodou a ukazujú nám ľuďom čo nám poskytuje les.
Z tých škriatkov a lesných víl, ktoré už od nepamäti napomáhajú práci lesníkom, sme si zavolali na pomoc dvoch, aby nám počas projektu pomohli nielen s našou prácou, ale hlavne uľahčili prácu detí.

Avšak škriatok a lesná víla nemajú ešte svoje ľudské mená, len mená ako ich volajú zvieratá v lese. Z toho dôvodu by sme chceli najskôr poprosiť o malú pomoc Vás milé deti, aby ste navrhli mená škriatka a lesnej víly...
http://www.facebook.com/#!/huskforchildren?fref=ts

HUSK/1101/1.7.1/0097
Lesníci deťom / Erdészek a gyermekekért

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené